oldj's blog

编程,写作,以及涂鸦

卷耳

2010-05-23
《诗经·国风·周南》 卷耳 采采卷耳,不盈顷筐。 嗟我怀人,寘彼周行。 陟彼崔嵬,我马虺隤。 我姑酌彼金罍,维以不永怀。 陟彼高冈,我马玄黄。 我姑酌彼兕觥,维以不永伤。 陟彼砠矣,我马瘏矣。 我仆痡...阅读全文

野有蔓草

2010-05-23
野有蔓草 ——不期而遇的惊喜 野有蔓草, 零露漙兮。 有美一人, 清扬婉兮。 邂逅相遇, 适我愿兮。 野有蔓草, 零露瀼瀼。 有美一人, 婉如清扬。 邂逅相遇, 与子偕臧。 译文: 野外有青草, 露珠...阅读全文
1